Publicerad 2 oktober 2023

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas gemensamma arbete inom olika områden.

Insatsområden

De nationella samverkansgrupperna har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden.