Publicerad 17 maj 2024

Insatsområde tandvårdens läkemedel

Tandvårdens läkemedel är en rekommendationsbok för läkemedel inom tandvården. Bokens syfte är att fungera som stöd och hjälp i behandlingssituationer.

Uppdrag

Uppdraget är att förenkla och öka kunskap om Tandvårdens läkemedel.

Tandvårdens läkemedel 2022–2023 (PDF)

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Susanne Mirshahi, apotekare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra götalandsregionen

susanne.mirshahi@vgregion.se

Ordförande

Lena Rosén Rignell, övertandläkare, Folktandvården Västra Götaland, Västra götalandsregionen

Ledamöter

  • Konstantin Sarkissov, övertandläkare, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Emma Ekenstråle, specialisttandläkare orofacial medicin, Folktandvården, Sjukvårdsregion Mellansverige