Publicerad 21 maj 2024

Insatsområde rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Insatsen stödjer och följer upp implementeringen av generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete.

Uppdrag

Den generiska modellen för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete ska säkerställa att rehabilitering och försäkringsmedicinskt arbete integreras och beskrivs på ett enhetligt sätt i diagnosspecifika vårdförlopp och vårdprocesser.

Modellen stödjer jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering och sjukskrivning utifrån ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt. Den ska bidra till att alla patienter i behov av rehabilitering och sjukskrivning får ett strukturerat omhändertagande med tidig individuell bedömning, upprättande av rehabiliteringsplan, evidensbaserade åtgärder och uppföljning.

Modellen beskrivs i ett kunskapsstöd anpassat för klinisk verksamhet och i en skrivinstruktion till arbetsgrupper som tar fram nationella kunskapsstöd.

Här hittar du modellen och stödmaterial:

Stödmaterial rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – generisk modell

Under 2024 vidareutvecklas arbetet med att identifiera och formulera nationella indikatorer för rehabilitering. Arbetet sker i samverkan med andra programområden och myndigheter i partnerskapet.

Aktuellt


Ledamöter och kontakt

Insatsen sker inom ramen för ordinarie arbete i programområdet.

Kontaktperson

Siv Folkhammar Andersson, Samrehab Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se