Publicerad 8 augusti 2023

Insatsområde tonsilloperation

Tonsilloperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn. En nationell arbetsgrupp ska bland annat ta fram ett ramverk för kunskapsstöd för tonsilloperationer.

Uppdrag

Det utförs cirka 13 000 tonsilloperationer per år. En tonsilloperation kan utföras genom tonsillotomi, där utskjutande delar av tonsillerna tas bort, eller genom tonsillektomi, där hela tonsillerna tas bort. Ungefär hälften av de tonsilloperationer som gjordes under 2018 utgjordes genom tonsillotomi, och hälften genom tonsillektomi. Tonsilloperation leder till att 95 procent av patienterna är symtomfria efter sex månader.

Arbetsgruppen ska:

  • Undersöka om det går att identifiera en optimal teknik för kallt stål vid tonsillektomi
  • Identifiera optimal operationsteknik vid tonsillotomi
  • Ta fram ett ramverk för kunskapsstöd med beslutsstöd och riktlinjer
  • Utvärdera och beskriva eventuella skillnader samt ge behandlingsrekommendationer av postoperativ smärta
  • Skapa struktur och process för god samverkan med öppen vård och primärvård
  • Fokusera på vårdkedjan med fokus på patientresan
  • Utveckla kvalitetsvariabler för barn och vuxna

Aktuellt

En vårdriktlinje för kall teknik vid tonsillektomi är framtagen.

Vårdriktlinje tonsillektomi

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Nyman, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.nyman@regionorebrolan.se