Publicerad 30 mars 2023

Insatsområde hörselnedsättning otokirurgi

Hörselnedsättning är ett vanligt hälsoproblem som ökar i alla åldersgrupper. En arbetsgrupp ska göra en genomlysning av området samt ta fram kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Uppdrag

Fler personer förväntas få en hörselnedsättning, eftersom vi får en allt större andel äldre människor i Sverige. Teknikutvecklingen inom området går framåt och därmed ökar behovet av kunskapsunderlag för enhetlig diagnostik, behandling och uppföljning.

Arbetsgruppens fokus:

 • Beskriva nuläge och eventuella skillnader när det gäller utredning och diagnostik med hänsyn till regionala olikheter.
 • Ta fram beslutsstöd vid hörselnedsättning, som underlag för planering och i mötet med patienten. Det ska innehålla en struktur och process för god samverkan i hela vårdkedjan, från primärvård till specialistvård.
 • Identifiera hörhjälpmedel och hörselförbättrande kirurgi som ger bäst patientnytta.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade hösten 2020.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Nyman, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.nyman@regionorebrolan.se

Ordförande

Lars Lundman, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Centralsjukhuset Karlstad, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Ewa Westman, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Sundsvalls lasarett, Norra sjukvårdsregionen
 • Ulrica Thunberg, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Bonnard, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Wael Alian, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Andreas Björsne, audionom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Måns Eeg Olofsson, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Markus Peebo, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Britt Eriksson, specialistläkare öron- näs- och halssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen