Publicerad 6 mars 2023

Insatsområde urineringsbesvär

Urineringsbesvär är mycket vanligt hos både kvinnor och män och ökar med åldern. En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården.

Besvär med urinering (även kallat vattenkastning) heter på engelska Lower Urinary tract symptoms (LUTS). Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre och antal äldre kommer att öka betydligt de kommande 30 åren.

Prevalensen av LUTS hos män
ÅlderPrevalens
30–40 år10 procent
50–60 år50 procent
60–70 år70 procent
över 80 år90 procent

Ungefär hälften av alla män får besvär till följd av benign prostatahyperplasi (BPH) och ungefär var fjärde man får behandling någon gång i livet på grund av BPH.

Patientgruppen har väldigt ofta permanent kateter (KAD) eller ren intermittent kateterisering (RIK) i väntan på avflödesbefrämjande operation även om en sådan inte alltid löser problemet. Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdrelaterade infektionen och förekommer oftast i samband med behandling med KAD. Mycket kan göras för att undvika vårdrelaterade inläggningar och lidande för dessa patienter.

Risken för vårdrelaterad urinvägsinfektion ökar med cirka tio procent för varje dygn som patienten har KAD. Täta byten av urinuppsamlingspåse och bristande handhygien hos vårdpersonal och patient ökar risken för bakterieinvasion.

Uppdrag

En första kartläggning ska göras med fokus på primärvården.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se