Publicerad 6 mars 2023

Insatsområde njurtransplantation med levande donator

Njurtransplantationer från levande donatorer har ökat i Sverige och motsvarar idag drygt en tredjedel av alla njurtransplantationer.

För levande donatorer av njurar finns idag ett nationellt vårdprogram att utgå ifrån. En kartläggning av området behöver göras, eftersom tillgången på transplantationsorgan inte motsvarar dagens behov av organ.

Uppdrag

 • Kartlägga frågor som påverkar möjligheten till transplantation med levande donator, såsom ersättningsfrågor, uppföljning, utländska donatorer med mera.
 • Undersöka förutsättningar för, och nytta med, ett nationellt kunskapsstöd.

Aktuellt

Arbetet är i uppstartsfas.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ordförande

Peter Bárány, specialistläkare njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Bengt von zur Mühlen, specialistläkare njurmedicin, Transplantationskirurgen i Uppsala, Region Mellansverige
 • Lars Wennberg, specialistläkare transplantationskirurgi, Karolinska universitetssjukhuset, Region Stockholm-Gotland (representant Svenska Transplantationsföreningen)
 • Karls Bjurström, specialistläkare njurmedicin, Njurmedicin Region Halland Halmstad, Södra sjukvårdsregionen
 • Kerstin Enquist, kurator, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Elisabeth Danebäck, njursviktssköterska, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Karin Serrander, kurator, njurmedicinska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Anette Lennerling, sjuksköterska och transplantationskoordinator, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen (representant Svenska Transplantationsföreningen)
 • Håkan Hedman, förbundsordförande, Njurförbundet
 • Peter Carstedt, patientföreträdare