Publicerad 27 maj 2024

Insatsområde multipel skleros (MS)

Omkring 18 000 personer i Sverige har multipel skleros (MS) och cirka 10 000 av dessa behandlas med immunmodulerande läkemedel.

Bakgrund

Det finns många immunmodulerande läkemedel med väldokumenterad effekt vid MS, men det är stora skillnader i kostnad mellan olika behandlingar. Det finns också stora regionala skillnader i förskrivningsmönster.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt beslutsstöd för immunmodulerande läkemedel vid MS. Beslutsstödet ska även belysa frågor kring patienturval, risker med behandlingar, dosering, uppföljning, utvärdering och hälsoekonomi. Rekommendationerna ska tas fram i samråd med de lokala läkemedelskommittéerna och Rådet för nya terapier (NT-rådet).

Aktuellt

Arbetsgruppen tillsätts under hösten 2023 och startar därefter sitt arbete.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen, verksamhetsutvecklare hudsjukvård, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

Susanna Hallberg, specialistläkare neurologi, Centrum för neurologi Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Karin Molde, specialistläkare neurologi, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Joachim Burman, specialistläkare neurologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anders Svenningsson, specialistläkare neurologi, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Annelie Andersson, specialistsjuksköterska neurologi, Vrinnevisjukhuset, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Fredrik Schön, representant Läkemedel i kunskapsstöd (NAG LOK), Södra sjukvårdsregionen
  • Helene Landersten, patientföreträdare