Publicerad 22 maj 2024

Nationellt programområde mag- och tarmsjukdomar

Programområdet inkluderar insatsområden för inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO mag- och tarmsjukdomar 2024 (PPTX) Powerpoint, 49 kB.

Appendicit

Ett nationellt vårdprogram för diagnostik och behandling av akut appendicit ska tas fram.

Insatsområde appendicit

Gallstenssjukdom

Ett nationellt kunskapsstöd för att diagnostisera och behandla patienter med gallstenssjukdom är framtaget.

Insatsområde gallstenssjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Ett nationellt vårdprogram och ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för IBD är framtagna.

Insatsområde IBD

Levercirros

Ett nationellt vårdprogram för levercirros är framtaget.

Insatsområde levercirros

Tarmsvikt

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett kliniskt kunskapsstöd för övergående och kroniskt tarmsvikt.

Insatsområde tarmsvikt

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd mag- och tarmsjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
  • Ordförande: vakant

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Maria Dahlström Roos, Västra sjukvårdsregionen

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ordförande

Jan Lillienau, specialistläkare gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Mårten Werner, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Eva-Lena Syrén, överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Josefin Segelman, Kirurg- och anestesikliniken, Ersta sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Nikolaos Papachrysos, specialistläkare gastroenterologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Henrik Stjernman, specialistläkare gastroenterologi, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom mag- och tarmsjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)
  • Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG)

Till nationella kvalitetsregister inom mag- och tarmsjukdomar