Publicerad 11 juni 2024

Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar

Lung- och allergisjukdomar inkluderar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Uppdrag

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan inom det aktuella området såsom till exempel prevention, primärvård, specialistvård, rehabilitering, omvårdnad och medicinsk diagnostik.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO lung- och allergisjukdomar 2j024 (PPTX) Powerpoint, 50 kB.

Allergisk rinokonjunktivit

Ett nationellt kunskapsstöd för allergiskt rinokonjunktivit ska tas fram.

Insatsområde allergisk rinokonjunktivit

Astma

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp ska tas fram.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL är framtaget.

Vårdförlopp KOL

Lungfibros

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för lungfibros ska tas fram. Nominering och etablering av nationell arbetsgrupp pågår.

Insatsområde lungfibros

Matallergi

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi är framtaget.

Insatsområde matallergi

Vårdförlopp matallergi

Obstruktiv sömnapné

Ett nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné är framtagna.

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

Vårdprogram och vårdförlopp obstruktiv sömnapné

 

Aktuellt

Nominering och etablering av nationella arbetsgrupper för lungfibros samt svår allergisk rinokonjunktivit pågår.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se kontaktuppgifter längre ner på sidan
  • Ordförande: Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Kvarterskliniken, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Kerstin Hinz, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Helena Engström, specialistläkare lungmedicin, Lungmedicinska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Thomas Sandström, specialistläkare lungmedicin, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Shadi Amid Hägg, specialistläkare lungmedicin och allergologi, Lung- och allergisektionen, Verksamhetsområde Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Susanna Kullberg, överläkare, specialistläkare lungmedicin, lung- och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Mona Palmqvist, specialist allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Helena Engström, specialistläkare lungmedicin, Lungmedicinska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerad

Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Kvarterskliniken, Västra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom lung- och allergisjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Nationella andningssviktsregistret (Swedevox)
  • Kvalitetsregister för cystisk fibros (CF-registret)
  • Luftvägsregistret

Till nationella kvalitetsregister inom lung- och allergisjukdomar