Publicerad 13 mars 2024

Insatsområde mödrahälsovård

En kartläggning ska göras inom området mödrahälsovård, för att utreda behov av ett nationellt kunskapsstöd. Målet är en god och jämlik mödrahälsovård i landet.

Uppdrag

Initialt kommer uppdraget fokuseras på att göra en kartläggning inom området. Arbetsgruppen kommer ges ett brett långsiktigt uppdrag inom kunskapsstyrning.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i februari 2023.

Planering inför uppstart av nationell arbetsgrupp på går. Nomineringsprocessen pågick till och med september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Lotta Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Ordförande

Joy Ellis, överläkare och tidigare mödrahälsovårdsöverläkare, Barnmorskemottagning och gynekologi, Regionhälsan i Göteborg, Västra sjukvårdsregionen

Vice ordförande

Ylva-Li Lindahl, samordningsbarnmorska och vårdutvecklare, Vårdval Primärvård, Västmanlands sjukhus Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Charlotta Hed, samordningsbarnmorska, Vårdval Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
  • Peppi Nash, mödrahälsovårdsöverläkare, verksamhetsområde (VO) obstetrik och gynekologi samt primärvård Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnosjukvården Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska, Regionkansliet, Hälsoval för mödrahälsovård i Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anna Akselsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Sophiahemmet Högskola, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare, Mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Veronika Fagerberg, psykolog och vårdutvecklare, Central mödrahälsovård Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
  • Ulrika Laurelii, mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Emma Tunér Nyström, samordningsbarnmorska, verksamhetsutvecklare, Kvinnokliniken Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen

Adjungerad

Helene Norén, psykolog, vårdutvecklare, Mödrahälsovårdsenheten, Västmanlands sjukhus Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige