Publicerad 7 februari 2024

Insatsområde benign gynekologisk kirurgi

Tillgången till benign gynekologisk kirurgi varierar i landet, och de flesta regioner har långa väntetider till operationer av urininkontinens, framfall och förlossningsskador. För många kvinnor innebär detta försämrad livskvalitet, arbetsförmåga och psykisk hälsa.

Bakgrund

Tillgången till benign gynekologisk kirurgi varierar i landet, och de flesta regioner har långa väntetider till operationer av urininkontinens, framfall och förlossningsskador. För många kvinnor innebär detta försämrad livskvalitet, arbetsförmåga och psykisk hälsa.

Uppdrag

En kartläggning av tillgängligheten till benign gynekologisk kirurgi ska göras, för att analysera behovet av insatser. Arbetet sker i samverkan och dialog med Svensk förening för obstetrik och gynekologi som nu arbetar med att ta fram riktlinjer för prolapskirurgi och hysterektomier.