Publicerad 28 februari 2022

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård – Regioner i samverkan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss.

info@skr.se

08-452 70 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Allmänna brister

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Webbplatsen startades i juni 2020. Delar av webbplatsen har sedan dess genomgått mindre förändringar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn hos DIGG

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.