Publicerad 14 februari 2024

Viktiga gemensamma begrepp inom läkemedelsområdet i rapport

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik har definierat ett antal viktiga begrepp inom läkemedelsområdet i en rapport. Syftet är att skapa en gemensam bas för definitioner så att risken för misstag kan minskas.

Rapporten är ett samverkansprojekt med bland annat nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation, där resultatet är tänkt att kunna användas i flera olika situationer. Definitioner av begrepp med tillhörande termer skapar en grund för gemensam förståelse och förenklad kommunikation inom läkemedelsområdet. Detta kan minska risken för misstag och öka patientsäkerheten.

Exempel på hur resultatet kan användas:

  • Förenkla kommunikation mellan beställare och leverantörer
  • Förenkla processen för att skriva instruktioner och riktlinjer
  • Tydliggöra och ensa referenser när föreskrifter och lagar tas fram

Rapport om gemensamma begrepp inom läkemedelsområdet

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.