Publicerad 27 november 2023

Modell för Region Kalmar läns arbete med förbättringar

Regionen har arbetat med verksamhetsutveckling genom utbildningar inom förbättringskunskap och förändringsledning. De använder en modell med olika påbyggnadsmoduler som även samspelar med övriga ledningssystem i regionen.

Under många år har Region Kalmar län arbetat med förbättringar. Nu har de utvecklat en modell med definierade roller i moduler som bygger på varandra. Först en grundmodul som ger baskunskaper för att coacha förbättringsarbeten, chefer bygger sedan på med kunskaper i förändringsledning för att kunna stödja dessa arbeten. Modulerna doserar utbildning efter olika behov och innehåller förbättringskunskap med mätning och variation, systemförståelse, pedagogik, presentationsteknik och förändringspsykologi. De innehåller också verktyg från tjänstedesign, till exempel användarresor.

– En styrka är att innehållet är framtaget i ett brett samarbete med till exempel ekonomi, HR och de som arbetar med vårt ledningssystem. På så sätt går allt hand i hand med det som övriga stödmaterial och dokument förmedlar, så att våra medarbetare får samma budskap och känner igen sig, säger utvecklingsdirektör Magnus Persson.

Information om doseringsmodell och verksamhetsutveckling

Exempel om utvecklingsarbete med stöd av gapanalyser

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.