Publicerad 5 april 2024

Datadriven kunskapsstyrning på Vitalis

Vitalis, som är Nordens största e-hälsokonferens, äger rum den 13–16 maj. Under eftermiddagen den 14 maj arrangeras ett seminariepass om regionernas satsningar inom datadriven kunskapsstyrning. Här kan du ta del av utvecklingsarbete för enhetlig vårddokumentation och automatiserad överföring av information till kvalitetsregister.

Seminariepasset den 14 maj inleds av Sara Almvide och Anders Ahlsson från de nationella samverkansgrupperna för strukturerad vårdinformation respektive för data och analys. De berättar om regionernas strategiska arbete med att säkra en mer enhetlig dokumentation och med att utveckla ett mer sammanhållet uppföljningssystem för att möjliggöra datadriven kunskapsstyrning.

Efter inledningen följer fördjupade seminarier med exempel på praktiskt arbete med strukturerad vårdinformation och informationsförsörjning till kvalitetsregister.

Datadriven kunskapsstyrning på Vitalis

Tisdag 14 maj

Andra seminarier om kunskapsstyrning

Onsdag 15 maj

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.