Publicerad 20 juni 2024

Tumbasartros, vårdprogram

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för tumbasartros.

Tumbasartros är artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben.

Vårdförlopp för tumbasartros finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp tumbasartros, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Seminarium om vårdprogrammet

Den 5 oktober hölls ett digitalt seminarium om vårdprogram för tumbasartros. Du kan se det i efterhand i sin helhet, eller uppdelat på fem kapitel.

Kapitel 1: inledning och grundbehandling

Kapitel 2: tilläggsbehandling

Kapitel 3: kirurgisk behandling

Kapitel 4: postkirurgisk rehabilitering

Kapitel 5: hälsoekonomisk analys, kvalitetsregister samt avslutning

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.