Publicerad 20 juni 2024

Ländryggsbesvär, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för ländryggsbesvär.

Vårdförlopp för ländryggsbesvär finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp ländryggsbesvär, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Besvär i ländryggen är en av de vanligaste orsakerna till att söka vård och besvären ökar med åldern. De regionala skillnaderna i vården är stora.

Den höga förekomsten av ländryggsbesvär innebär en stor samhällsekonomisk börda och innefattar såväl direkta sjukvårdkostnader som indirekta samhällskostnader.
Vårdförloppet ländryggsbesvär omfattar åtgärder från att en vuxen patient kontaktar vården på grund av besvär som misstänks komma från ländryggen, till dess att patienten klarar sig med egenvård eller övergår till akutvård, specialiserad vård eller annat vårdförlopp.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp ländryggsbesvär (PDF) Pdf, 439 kB.

Stödmaterial

Presentation

Vårdförlopp för ländryggsbesvär (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Seminarium

Ett digitalt seminarium om vårdförlopp ländryggsbesvär hölls 1 november 2023. Du kan se det i efterhand, uppdelat i sex delar. Det finns dessutom kompletterande filmer längre ner på sidan.

Del 1: om vårdförloppet

Del 2: bakgrund

Del 3: vårdförloppet, översikt

Del 4: patientfall

Del 5: stödmaterial

Del 6: implementering och konsekvenser

Kompletterande filmer

Screening med röda flaggor

Riskbedömning: Start back screening tool

Riskbedömning: ÖMPSQ-kort

Patientfall: där egenvård räcker

Patientfall: återkommande besvär

Patientfall: kotkompression på särskilt boende

Patientfall: bakomliggande cancer

Patientfall: diskbråck med svår smärta

Patientfall: spinal stenos

Patientfall: komplex smärta

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Allan Abbott, ordförande

Tommy Olsson, patientföreträdare

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.