Publicerad 20 juni 2024

Knäledsartros, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för knäledsartros.

Vårdförlopp för knäledsartros finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp knäledsartros, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Knäledsartros är vanligt. Det förekommer hos cirka 14 procent av befolkningen över 45 år. Allteftersom vi blir äldre och mer stillasittande förväntas artros att öka bland befolkningen. Vårdförloppet ska bidra till att patienter får en klinisk diagnos tidigt i sjukdomsförloppet och därmed även en tidig grundbehandling. Vårdförloppet inleds vid misstanke om knäledsartros eller vid försämring av tidigare känd knäledsartros. Det avslutas när patienten upplever en acceptabel funktions- och smärtsituation och har en fungerande egenvård, eller vid remiss för ortopedisk bedömning om eventuell kirurgi. För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat smärta, fysisk aktivitet, röntgenundersökning och patientutbildning.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp knäledsartros (PDF) Pdf, 214 kB.

Seminarium

Den 14 februari hölls ett digitalt seminarium om vårdförloppen för höft- och knäledsartros. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Gunilla Limbäck Svensson, ordförande

Roger Johansson, patientföreträdare

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.