Publicerad 19 juni 2024

Reumatoid artrit, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit (RA).

Vårdförlopp för reumatoid artrit finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp reumatoid artrit, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

Vårdförloppet är uppdelat i två delar. Den första beskriver behandling av den tidiga sjukdomsfasen av reumatoid artrit, och den andra beskriver behandling av etablerad reumatoid artrit.

Stödmaterial

Del 1: tidig diagnostik och behandling

Vårdförloppet beskriver behandling av den tidiga sjukdomsfasen. Det inleds vid välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

Tidig diagnostik och behandling samt tät monitorering är avgörande för att minska risken för funktionsnedsättning och komplikationer av reumatoid artrit. I nuläget varierar ledtider till första besök i reumatologisk specialiserad vård och andelen nydiagnostiserade som erbjuds strukturerad kontakt med reumatologiska team mellan olika regioner i landet. Vårdförloppet är i linje med omställningen till Nära vård och ger bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan specialistvård och primärvård samt ökad delaktighet för patienter.

Presentation vårdförlopp reumatoid artrit del 1 (PPTX) Powerpoint, 7 MB.

Del 2: etablerad reumatoid artrit

Vårdförloppet för etablerad reumatoid artrit omfattar kontinuerlig vård och uppföljning inom specialistvård och rehabilitering. Vårdförloppet inleds då person haft diagnosen reumatoid artrit sedan minst ett år, tills patienten inte längre bedöms vara i behov av specialistvård.

Ett av målen med vårdförloppet är att få fler patienter i remission, det vill säga ett tillstånd där symtomen har avtagit eller försvunnit. Andra mål är att förbättra funktionen hos patienterna samt att öka patientens delaktighet i vård och behandling. För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling, sjukdomsaktivitet och smärtupplevelse. Ett flertal av indikatorerna följs med hjälp av data från Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

Presentation vårdförlopp reumatoid artrit del 1 (PPTX) Powerpoint, 4 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp reumatoid artrit del 2 (PDF) Pdf, 692 kB.

Webbinarier

Den 4 april 2022 hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit. Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand i fyra delar.

Webbinarium del 1: Erfarenheter av att få och leva med RA

Webbinarium del 2: Presentation av vårdförloppen och övergripande etablerad RA

Webbinarium del 3: Hälsoekonomisk analys av vårdförlopp etablerad RA

Webbinarium del 4: Erfarenheter och lärdomar från vårdförlopp RA första året

Filmer

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv.

Tommy Olsson, patientföreträdare i Nationell arbetsgrupp reumatoid artrit

Cecilia Carlens, ordförande i Nationell arbetsgrupp reumatoid artrit

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.