Publicerad 8 augusti 2023

Kunskapsstöd reumatiska sjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för nervsystemets sjukdomar hittar du under kunskapsstöd för reumatiska sjukdomar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Reumatiska sjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden.

Jättecellsarterit

Stödmaterial vårdförlopp jättecellsarterit

Reumatoid artrit

Stödmaterial vårdförlopp reumatoid artrit

Systemisk skleros

Vårdriktlinjen finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd inom reumatiska sjukdomar på nationellt kliniskt kunskapsstöd

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje systemisk skleros (PDF) Pdf, 204 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.