Publicerad 24 maj 2024

Över- och underdiagnostik och -behandling

Här hittar du kunskapsstöd och stödmaterial om över- och underdiagnostik och -behandling.

Rapporten "Underlag för intern utveckling av kunskapsstöd, med hänsyn till risker för över- och underdiagnostik och -behandling" utvärderar följsamheten av checklistan "Hur kan risker för över- och underdiagnostik och -behandling minskas?" som togs fram 2020.

Checklistan är uppdaterad utifrån resultatet av rapporten. Checklistan ingår i fas 3, delmoment 2 i rutinen för att ta fram kunskapsstöd.

Underlag för intern utveckling av kunskapsstöd, med hänsyn till risker för över- och underdiagnostik och -behandling (PDF) Pdf, 415 kB.

Checklista över- och underdiagnostik (PDF) Pdf, 183 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.