Publicerad 4 mars 2024

Introduktion till patientsäkerhetsarbete

Kunskapsstöd som stöd till arbete med patientsäkerhet.

Introduktionen är ett kunskapsstöd för patientsäkerhet med en beskrivning av centrala begrepp och med förslag om hur kunskapen kan användas i praktiskt arbete med patientsäkerhet. Den är avsedd att i första hand tjäna som stöd för arbete med att ta fram kunskapsstöd inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, men även som stöd för vårdgivares systematiska arbete med patientsäkerhet.

Kunskapsstöd

Introduktion till arbete med patientsäkerhet (PDF) Pdf, 504 kB.

Film

I filmen beskrivs hur patientsäkerhet kan integreras i arbetet med att ta fram kunskapsstöd i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.