Publicerad 31 januari 2024

Analysverktyg patientsäkerhet

För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklat ett verktyg för att, utifrån den nationella handlingsplanen, stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i de nationella programområdena (NPO).

Analysverktyg för nationella programområden

Verktyget består av två delar som används tillsammans; ett analysverktyg i Excel och ett genomförandestöd.

Analysverktyg patientsäkerhetsarbete (XLSX) Excel, 265 kB.

Genomförandestöd: Patientsäkerhetsarbete del 1 (PDF) Pdf, 712 kB.

Genomförandestöd: Patientsäkerhetsarbete del 2 (PDF) Pdf, 795 kB.

Presentation om NPO:s uppdrag kring patientsäkerhet (PTTX) Powerpoint, 523 kB.

Sammanställning av flera nulägesanalyser

Om verktyget har använts på flera ställen inom ett programområde, kan resultaten sammanställas med hjälp av ett verktyg i Excel:

Sammanställning av flera nulägesanalyser (Excel) Excel, 300 kB.

Analysverktyg för kommuner och regioner

För att bidra till ökad patientsäkerhet finns också motsvarande verktyg framtaget för regioner och kommuner att använda i sina verksamheter.

Analysverktyg patientsäkerhetsarbete kommuner (XLSM) Excel, 252 kB.

Analysverktyg patientsäkerhetsarbete regioner (XLSM) Excel, 226 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.