Publicerad 19 juni 2024

Levercirros, vårdprogram

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för levercirros.

Vårdprogram för levercirros finns på 1177 för vårdpersonal.

Vårdprogram levercirros, 1177 för vårdpersonal

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdprogram levercirros (PDF) Pdf, 342 kB.

Seminarium

Den 28 november 2022 hölls ett digitalt seminarium om nationell vårdprogram för levercirros. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.