Publicerad 19 juni 2024

Appendicit, vårdprogram

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för appendicit.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.