Publicerad 20 juni 2023

Kunskapsstöd lung- och allergisjukdomar

Här hittar du information om kunskapsstöd för lung- och allergisjukdomar, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Kunskapsstöd för endokrina sjukdomar hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nedan hittar du stödmaterial till kunskapsstöden, till exempel presentationer, informationsfilmer och seminarier.

Matallergi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för matallergi hittar du under kunskapsstöd för allergi och överkänslighet på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Allergi och överkänslighet, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdförlopp matallergi

KOL

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL hittar du under kunskapsstöd för andningsvägar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Andningsvägar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdförlopp KOL

Obstruktiv sömnapné

Nationellt vårdprogram samt ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna (OSA) hittar du under kunskapsstöd för andningsvägar på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Andningsvägar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för vårdprogram och vårdförlopp obstruktiv sömnapné

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.