Publicerad 18 juni 2024

Osteoporos, vårdförlopp

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för osteoporos – sekundärprevention efter fraktur.

Vårdförlopp för osteoporos hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur, 1177 för vårdpersonal

Om vårdförloppet

I Sverige förekommer årligen cirka 85 000 osteoporosrelaterade frakturer i befolkningen som är över 50 år. En av de starkaste riskfaktorerna för ny fraktur är att patienten redan tidigare har haft en fraktur. För en patient som är över 50 år fördubblar en fraktur i höft, kota, bäcken, överarm eller handled risken för en ny skelettskada. Risken är som störst under de två första åren efter att patienten har fått en fraktur.

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur. Förloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten.

Målgrupp är patienter med fraktur, i första hand i höft, kota, bäcken, överarm eller handled, och med hög risk för ny fraktur.

Stödmaterial

Presentation

Presentation vårdförlopp osteoporos (PPT) Powerpoint, 5 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp osteoporos (PDF) Pdf, 301 kB.

Seminarium

Den 5 maj 2021 hölls ett seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Du kan se det i efterhand.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Kristina Åkesson, ordförande i NAG osteoporos

Anne-Marie Jaarnek, patientföreträdare i NAG osteoporos

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.