Publicerad 18 juni 2024

Smärta långvarig hos barn, vårdprogram

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Nationellt vårdprogram för långvarig smärta hos barn och ungdomar hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Vårdprogram långvarig smärta hos barn, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Konsekvensbeskrivning vårdprogram långvarig smärta hos barn (PDF) Pdf, 213 kB.

Seminarium

Ett seminarium om vårdprogrammet hölls den 14 mars 2024. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.