Publicerad 27 juni 2023

Publicerade kunskapsstöd

Här hittar du information om de kunskapsstöd som har tagits fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Här finns även stödmaterial i form av presentationer, filmer och länkar till seminarier.

Kunskapsstöd och stödmaterial till kunskapsstöden är uppdelade på två olika webbplatser.

Färdiga kunskapsstöd

Färdiga vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nya och reviderade kunskapsstöd

Information om vilka nya kunskapsstöd som har publicerats, samt vilka som har reviderats, finns hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Undantag är cancersjukdomar, där information om nya och reviderade kunskapsstöd finns hos Regionala cancercentrum i samverkan.

Nya och reviderade kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Nya och reviderade kunskapsstöd cancersjukdomar

Stödmaterial till kunskapsstöden

Stödmaterial till vårdförlopp, vårdprogram och andra kunskapsstöd hittar du under respektive ämnesområde på den här webbplatsen.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.