Publicerad 21 februari 2022

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin vid covid-19

Webbinarium om rehabilitering vid covid-19, 30 november 2020

Program

 • Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Livet efter covid-19
 • Nationell arbetsgrupp för uppföljning efter covid-19
 • Socialstyrelsens pågående uppdrag för rehabilitering och försäkringsmedicin vid covid-19
 • Sammanfattning ur ett systemledningsperspektiv

Webbinarium om rehabilitering vid covid-19, 16 juni 2020

Presentation

Presentation från webbinarium om rehabilitering vid covid-19, 16 juni 2020 (PDF) Pdf, 4 MB.

Program

 • Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Patientberättelse
 • Socialstyrelsens kunskapsstöd för rehabilitering vid covid-19
 • Exempel från Västra Götalandsregionen, Stockholm och Östergötland

Socialstyrelsen om rehabilitering vid covid-19

Stöd för beslutsfattare att planera för rehabilitering med hjälp av ett planeringsstöd, i samverkan med beslutsfattare på andra vårdnivåer. Stöd att anpassa vården till fler patienter, och exempel på åtgärder som kan bli aktuella i en patients rehabiliteringsprocess.

Socialstyrelsen om rehabilitering vid covi-19

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.