Publicerad 21 februari 2022

Infektionssjukdomar vid covid-19

Nationellt vårdprogram covid-19

Det nationella vårdprogrammet kan användas som bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19.

Avsändare

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt programområde för infektionssjukdomar har ställt sig bakom vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram covid-19

Postcovid

Avsändare

Nationellt primärvårdsråd och Nationellt programområde infektionssjukdomar

Bedömningsstöd covid-19 i uppföljningsfas

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.