Publicerad 21 februari 2022

Akut vård vid covid-19

Triage och arbetssätt på akutmottagning

Stöd för att arbeta med triage vid en akutmottagning, för att skilja patienter med misstänkt covid-19 från övriga patienter.

Avsändare

Socialstyrelsen

Triage och arbetssätt på akutmottagning vid covid-19

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.