Publicerad 28 mars 2024

Strukturerad information levnadsvanor

En vägledning för enhetlig dokumentation av en persons levnadsvanor har tagits fram av Nationellt programområde levnadsvanor och NSG strukturerad vårdinformation. Vägledningen kompletteras med ett dokument som beskriver hur svaren på frågorna kan struktureras för överföring mellan olika system, till exempel journalsystem och kvalitetsregister.

I vägledningen finns frågor som rekommenderas att ställas till patienter för att indikera ohälsosam levnadsvana. Frågorna är avsedda att användas i digitala formulär i vårdmöten, till exempel genom användning av nationellt framtaget formulär i Nationell formulärsamling.

Struktur och kodning

Det kompletterande dokumentet specificerar hur informationen i vägledningen bör struktureras och kodas för att kunna kommuniceras med hjälp av befintliga tjänstekontrakt på Nationella tjänsteplattformen. Det innehåller informationsmodeller, Snomed CT-koder, verksamhetsregler och användningsfall.

Vägledning och kompletterande dokument finns här:

Vägledning dokumentation av levnadsvanor

Bakgrund

Vägledningen för enhetlig dokumentation av levnadsvanor och det kompletterande dokumentet har tagits fram av Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor, Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation och med Socialstyrelsen adjungerad. Det kompletterande dokumentet har förankrats genom synpunktsinhämtning från de Nationella arbetsgrupper som NSG strukturerad vårdinformation ansvarar för. Delar av innehållet har testats i regioner under arbetets gång.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.