Publicerad 20 september 2023

Enhetlig terminologi för kunskapsstöd

I arbetet med kunskapsstöd finns behov av en enhetlig terminologi. Därför har en termlista tagits fram.

Termlistan har utvecklats utifrån behov som uppstått i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp men kan även användas för andra kunskapsstöd. Urvalet är gjort utifrån vilka termer som förekommer i vårdförloppen och som kan tolkas och formuleras på olika sätt.

Termlistan baseras på Socialstyrelsens termbank och har kompletterats med andra källor. Den har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Socialstyrelsen.

I början av 2023 tog Inera över utveckling och förvaltning av termlistan.

Ineras termlista

Socialstyrelsens termbank

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.