Publicerad 29 november 2023

Hållbar arbetstidsförläggning

Heltidsresans tredje steg handlar om att förlägga arbetstiderna hållbart i den nya heltidsorganisationen. Man kan med andra ord inte lägga in heltidsscheman i en deltidsorganisation, utan man måste först organisera om till en heltidsorganisation, för att därefter förlägga hållbart in i den nya heltidsorganisationen.

Hållbar arbetstidsförläggning (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Dygnsvila

Ny regel kring sammanhängade dygnsvila gäller från oktober 2023. Huvudregeln innebär att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under en 24-timmarsperiod.

Dygnsvila, nya bestämmelser