Ämnen
Information till alla - En uppföljande granskning 2014 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-154-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-154-9
Utgivningsdag:2014-10-20

Information till alla - En uppföljande granskning 2014

Info:
Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat.

Under 2009 gjordes den första mätningen av ett externt team studenter på uppdrag av SKL. Detta är den sjätte uppföljningen som vi gör och vi ser stadiga förbättringar för varje år.

Jämför med 2013 års mätning.
Artnr:
7585-154-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...