Ämnen

Svar på sökning

Din sökning efter patientsäkerhet gav följande resultat:

Sorteringsordning:
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för att kartlägga och utveckla arbetet med patientsäkerhet
Riskanalys och händelseanalys
Analysmetoder för att öka patientsäkerheten
Trycksår
Framgångsfaktorer för att förebygga
Information till dig som patient
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Markörbaserad journalgranskning 2013 - första halvåret 2017
Ingen på sjukhus i onödan
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
Säker läkemedelsanvändning i primärvård
I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek
För en välfungerande vårdskedja
Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa
Vårdskador
Vad trodde vi då - Vad vet vi nu? (kortversion)
Infektionsverktyget
erfarenheter och vägledning för användning av data
Skador i vården
Skadeområden, undvikbarhet samt förändringar över tid
Byggarbete på sjukhusområden
Riskhantering för patientsäkerhet
300 kr