Ämnen

Svar på sökning

Din sökning efter revision gav följande resultat:

Sorteringsordning:
Kommunal revision i stiftelser och övriga företag
Tillhör god revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Kollegiala revisioner
Underlag för utförande av granskningar av den barn-och ungdomspsykiatriska tvångsvården
Grundläggande granskning
Kärnan i revisionsprocessen