Ämnen

Svar på sökning

Din sökning efter medborgardialog gav följande resultat:

Sorteringsordning:
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
En studie av SKL:s utvecklingsarbete
Medborgardialog och medborgarförslag
Erfarenheter av medborgardialog och medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner
Vår tids stora samhällsomdaning
En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Att demokratisera demokrati
12 berättelser om samhällsomdaning och dialog
3D-visualisering i praktiken
Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun