Ämnen

Svar på sökning

Din sökning efter medborgardialog gav följande resultat:

Sorteringsordning:
Medborgardialog i styrning
FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE
Medborgardialog i komplexa frågor
ERFARENHETER FRÅN UTVECKLINGSARBETE 2015–2018
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
En studie av SKL:s utvecklingsarbete
Medborgardialog och medborgarförslag
Erfarenheter av medborgardialog och medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner
Medborgarbudget
EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MODELL FÖR DEMOKRATISK INFLYTANDE
Vår tids stora samhällsomdaning
En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Att demokratisera demokrati
12 berättelser om samhällsomdaning och dialog
Ungas inflytande
Ungas inflytande i den loklal beslutsprocessen
3D-visualisering i praktiken
Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun