Ämnen
Använd kompetens rätt
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Rekryteringsbehoven &#...
Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna
Rapporten ”Förhoppningar och farhågor” bygger på intervjuer med 80 bliv...
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
Jobbet och arbetsmiljön - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
Jobbet och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner
Välfärdssektorn behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste ...
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idr...
Mitt i livet
För att möta välfärdens rekryteringsbehov räcker det inte med att bara re...
Om fler jobbar mer- heltidsfrågan i välfärden
Heltidsfrågan är viktig för välfärdens arbetsgivare. I denna rapport inom...
Stolthet och fördomar - vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb
Rapporten ”Stolthet och fördomar” bygger på undersökningar från Sv...
Sveriges viktigaste chefsjobb
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva för&#...
50 kr
Sveriges viktigaste jobb engagerar
Medarbetare i kommuner och landsting har de mest meningsfulla jobben och är mest motiver...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden
Framtidsjobben finns i välfärden. Samtidigt som befolkningen växer och blir äl...
Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan
Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkninge...
Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen
Framtidsjobben finns i välfärden. I vården och omsorgen, i skolan och förskola...
Utbilda för framtidens välfärd
Idag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i t...
50 kr