Ämnen
10 steg för dialog vid konflikter
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inf&oum...
Att demokratisera demokrati
Under våren 2016 har Göteborgs universitet på uppdrag av SKL genomfört en h...
E-förslag, steg för steg
en e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga om en åtgärd eller information från en medborga...
Kommunikation för medborgardialog
Kommuner och Landsting arbetar allt mer aktivt med medborgardialoger för att tillsammans med ...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter krin...
Medborgarbudget
Sveriges Kommuner och Landsting genom projekt Medborgardialog har under 10 års tid arbetat tillsam...
Medborgardialog i komplexa frågor
Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor. Skriften beskriver varför kommuner och re...
Medborgardialog i styrning
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stöd...
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samh...
Medborgardialog som del i styrprocessen
Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar inte...
Medskapande dialog för romsk inkludering
Skriften beskriver en på många plan utmanande process att medskapa samråd för ...
SALAR Democracy Forum
In this e-book you will find presentations of the discussions from Democracy Forum. Democracy foru...