Ämnen
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Skador i vården, 2013-2016
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på ...
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den förs...
Skador inom psykiatrisk vård
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på natio...
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...