Ämnen
Interprofessionell samverkan kring barn med astma och/eller allergi
För dig som arbetar inom barn- och ungdomsmedicin
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan verksamheter som
vårdar barn och ungdomar med astma och/eller allergi. Skrif...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Exempel på arbetsbeskrivning och ansvar
I denna skrift beskrivs, utifrån patientens behov, exempel på arbetsbeskrivningar och ansvar vid interprofessionell samverkan vid vård av patienter med astma och/eller KOL.

Exempe...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
Vad är interprofessionell samverkan?
Astma och KOL är sjukdomar som ofta kräver insatser från flera olika vårdgivare. Patienten kan behöva komma i kontakt med till exempel arbetsterapeut, allergikonsulent, psyk...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar vid en vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning etc)
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet inom en vårdcentral och mellan vårdcentraler och andra vårdenheter som har ...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom slutenvård eller på vuxenakutmottagning
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan slutenvård eller vuxenakutmottagning och andra vårdenheter som har hand o...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom specialiserad öppenvård för vuxna
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan specialiserad öppenvård
och andra vårdenheter som har hand om pati...
Interprofessionell samverkan vid astma och/eller KOL
För dig som arbetar inom kommunal verksamhet
I det här dokumentet finner du förslag på samverkansrutiner som kan förenkla samarbetet mellan kommunal
verksamhet och de andra av hälso- och sjukvårdens verksamheter...