Ämnen
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Ekonomirapporten, april 2015
Rapporten beskriver hur flyktingmottagandet fördelar sig mellan kommunerna, investeringar, or...
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
100 kr
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Ekonomirapporten, oktober 2015
I höstens ekonomirapport 2015 konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt beky...
Ekonomirapporten, oktober 2016
Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000. Det beror på...
100 kr
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
The Economy Report, April 2016
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population,...
The Economy Report, May 2018
Swedish economy approaches cyclical balance from a boom. Employment growth can be weaker in the fu...
the Economy Report, October 2016
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high le...
The Economy Report, October 2017
The positive development of the Swedish economy means that employment and local government tax bas...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...