Ämnen
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbeta...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- oc...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikation...
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vård...
Framgångsfaktorer i diabetesvården
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika enheters ...
10 kr
För en jämlik och kunskapsbaserad vård
Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för diabetes. R...
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are prese...
10 kr
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Faktaguiden vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes...
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Mina sidor vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2-diabetes....
10 kr
Utbildning för personer med typ 2-diabetes
Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och peda...
10 kr
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfatta...