Ämnen
Fastighets- och servicesystem
Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift ...
Lokalvård på sjukhus
Lokalvård är en viktig del av servicefunktionen på våra sjukhus. På senar...
Vårdnära administration
I Sverige är efterfrågan på vårdpersonal just nu större än utbudet både bland sjuksköterskor och l...
Vårdnära service
Den här broschyren handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i p...
Vårdnära service
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i pat...
Vårdnära service
Intresset för vårdnära service, VNS, har ökat betydligt under senare år. ...