Ämnen
Alternativa driftformer
Den här skriften ger uppslag och tips om vad som är viktigt att tänka på inf&#...
Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter
Denna rapport beskriver vad det norska upphandlingsinitiativet, leverantörsutvecklingsprogrammet, ...
Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi
Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbet...
Erfarenheter av driftentreprenad : diskussionsunderlag i upphandlingsprocesssen
Det har blivit allt vanligare att offentliga fastighets­organisationer köper förval...
Förtroendevald i upphandlingsprocessen
När verksamheten utförs av privata utförare sker det i allmänhet efter upphand...
Konkurrens på kommunala villkor : om konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och byråkrati : en översikt
Konkurrensutsättning och alternativa driftsformer finns numer i många kommuner. Som offe...
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skri...
275 kr
Köp av verksamhet - kommuner, landsting och regioner 2006 - 2013
Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av andra utförare. Öknin...
Ledning av delad entreprenad : för- och nackdelar med construction management
Construction management (CM) innebär att ett konsultföretag, på förtroendebas...
Lättare sagt än gjort: uppföljning av kommunala konkurrensprogram i åtta kommuner
Det finns idag ett allt större intresse hos kommuner för konkurrensutsättning av si...
Offentligt och privat driven verksamhet: Vilka legala skillnader finns?
Kommuner och landsting har ett ansvar för att insatser inom vård, skola och omsorg genom...
Självkostnadskalkylering : vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem
Sveriges kommuner och Landsting har gett Ola Eriksson, Föreningen Sveriges kommunalekonomer, ...
Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem
Skriften baseras på intervjuer med ledande politiker i kommuner, landsting och regioner. Ett...
Valfrihet och kundvalssystem i kommunal verksamhet - underlag för lokala bedömningar
Kundval är en relativt ny företeelse och de kommuner som infört kundval har i stor ...
Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna
65 procent av Sveriges kommuner är intresserade av att öka den enskildes makt och inflyt...
65 kr