Ämnen
SKL rekommenderar
Ekonomirapporten, december 2018
Konjunkturen har passerat sin topp och svagare tillväxt väntar. En inbromsning näst...
100 kr
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Land...
Krisberedskap i vårdfastigheter
Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär h...
275 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Nyckeltal med integration i fokus
SKL har tagit fram en samling nyckeltal med integration i fokus. För att underlätta användandet av...
Välfärden i siffror
Svensk välfärd finns med oss från det att vi föds tills att livet tar slut. De...
Använd kompetens rätt
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Rekryteringsbehoven &#...
Sveriges viktigaste chefsjobb
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva för&#...
50 kr
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...