Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Vägval för framtiden 5

  Vägval för framtiden 5 - En spaning mot år 2035

  Syftet med rapporten är att öppna upp för dialog och fortsatt analys på hemmaplan och att stimulera till samtal om viktiga vägval inför framtiden.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-28

 • Ojämställdhet i socialtjänsten

  Ojämställdhet i socialtjänsten - En kunskapsöversikt

  Skriften visar att kön spelar roll, i socialtjänsten precis som i samhället i övrigt. Den här skriften kan utgöra ett kunskapsunderlag och ett stöd för fortsatt utvecklingsarbete om jämställdhet i socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Ämne:Jämställdhet

  Format:PDF, Tryck

  Utgivningsdag:2023-09-27

 • Lokala Samhällskontrakt - Ett kunskapsunderlag

  Lokala Samhällskontrakt - Ett kunskapsunderlag

  En rapport om hur kommuner och regioner kan arbeta för att skapa lokala samhällskontrakt i en globaliserad värld.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog, Mänskliga rättigheter

  Utgivningsdag:2023-09-19

 • Medborgarberedning

  Skriften beskriver metoden medborgarberedning. I internationella sammanhang benämns metoden "Citizens Assembly". Metoden innebär en medborgardialog med slumpmässigt urval av medborgare.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Medborgardialog

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-15

 • Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

  Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner. Insatserna i klimatarbetet är i huvudsak frivilliga. Det visar SKR:s klimatenkät 2023, som besvarats av 200 kommuner.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-08

 • Processtöd för att planera för Nära vårds lokalförsörjning - vägledande skrift

  Processtöd för att planera Nära vårds lokalförsörjning - vägledande skrift

  Detta är ett stödmaterial för att underlätta för regionerna att formulera och hantera lokalförsörjningsfrågor som omställningen till Nära vård kan medföra.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering

  Ämne:Byggande, Fastigheter

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-31

 • Undantag för tunga, breda och långa transporter

  Undantag för tunga, breda och långa transporter

  Den här handboken ska hjälpa till att skapa effektiva rutiner för att bedöma de ansökningar om undantag som kommunerna tar emot.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Trafik och infrastruktur

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-31

 • Regionernas särskilda tandvårdsstöd 2022

  En sammanställning av en enkät om uppföljning av regionernas särskilda tandvårdsstöd för 2022. Uppföljningen visar att cirka 212 000 individer erhållit hjälp med sin mun- och tandhälsa.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-23

 • Slutrapport för PulsSmart - projekt för mer fysisk aktivitet i skolan

  Slutrapport för PulsSmart - projekt för mer fysisk aktivitet i skolan

  Syftet med projektet PulsSmart har varit att pröva och utvärdera en modell för att öka elevers fysiska aktivitet i skolan och därigenom förbättra deras psykiska välbefinnande, koncentrationsförmåga och skolprestation.

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård, Skola

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Grundskola, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-08-17

 • Ett år med digitala detaljplaner

  Ett år med digitala detaljplaner

  Kommunala erfarenheter av nytt regelverk för detaljplanering.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-07-06

Äldre publikationer

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se