Ämnen
SKL rekommenderar
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att sysselsättningen utvecklas s...
100 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal...
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och ...
Ladda för framtiden
Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med d...
100 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
SKL:s agenda för integration
SKL har antagit en Agenda för integration och etablering av nyanlända. Agendan omfattar sextiofem ...
Nyckeltal med integration i fokus
SKL har tagit fram en samling nyckeltal med integration i fokus. För att underlätta användandet av...
Rena fakta om välfärden
Det finns många tankar och åsikter om välfärden. Vården, skolan och omsor...
Så löser vi bristen på bostäder
Bostadsbyggande är en del av svensk välfärd. Sveriges kommuner ansvarar för at...
Så lyfter vi elevernas resultat
Svensk skola är bättre än sitt rykte. Men den kan bli ännu bättre. I den ...
Så möter vi vårdens utmaningar
Svensk hälso- och sjukvård är bra. Faktiskt bland de bästa i världen. Men...