Ämnen
Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-436-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-436-6
Utgivningsdag:2017-01-17
Serie:Politiker per län 2016

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län

Politiker per län 2016
Info:
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Värmlands län. Vilka är de? Vilka är det som lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Värmlands län? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna. Analyserna är baserade på uppgifter som landets samtliga kommuner och landsting har skickat in till SCB.
Politiker per län är en rapportserie som tidigare har utkommit 2009 och 2012.
0 kr
Artnr:
7585-436-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Örebro län...
Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Gävleborgs...
Vilka är lokalpolitikerna i Skåne län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Skåne län....
Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län
SKL har i den här rapporten tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Hallands l...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Ekonomirapporten, oktober 2017
Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och kommunalt skat...
100 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...